Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Remove the 8.6 mm Phillips screw securing the antenna/camera cable retainer to the upper case. Remove the antenna/camera cable retainer from the upper case.
  • Remove the 8.6 mm Phillips screw securing the antenna/camera cable retainer to the upper case.

  • Remove the antenna/camera cable retainer from the upper case.

  • During reassembly, place the nearby metal grounding tab on top of the hole that the Phillips screw goes into, and then install the screw.

Entferne die 8,6 mm Kreuzschlitzschraube, welche den Halter des Antennen/Kamerakabels am oberen Gehäuse befestigt.

Entferne den Halter des Antennen/Kamerakabels vom oberen Gehäuse.

Beim Zusammenbau musst du den danebenliegenden Endungskontakt über das Loch, in das die Kreuzschlitzschraube geht, legen und dann die Schraube einfügen.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.