Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 5 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands

Stap 3 vertalen

Stap 3
Use the attached plastic pull tab to remove the battery from the upper case.
  • Use the attached plastic pull tab to remove the battery from the upper case.

  • If you're installing a new battery, you should calibrate it after installation:

  • Charge it to 100%, and then keep charging it for at least 2 more hours. Next, unplug and use it normally to drain the battery. When you see the low battery warning, save your work, and keep your laptop on until it goes to sleep due to low battery. Wait at least 5 hours, then charge your laptop uninterrupted to 100%.

  • If you notice any unusual behavior or problems after installing your new battery, you may need to reset your MacBook's SMC.

Gebruik de al geïnstalleerde plasticen treklip om de batterij uit de bovenste behuizing te verwijderen.

Als je een nieuwe batterij installeert, zul je deze moeten kalibreren:

Laat je batterij op tot 100% en laat deze nog minstens twee uur doorladen. Gebruik je apparaat vervolgens totdat deze zichzelf uitschakelt vanwege een lege batterij. Wacht dan minstens 5 uur en laad je batterij tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.

Als je onverwachts gedrag of problemen tegenkomt na het installeren van je batterij kan het nodig zijn dat je de SMC van je MacBook moet resetten.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.