Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2 vertalen

Stap 2
Use a spudger to pry up the black plastic antenna housing from the rear panel.
  • Use a spudger to pry up the black plastic antenna housing from the rear panel.

  • Lift the black plastic GPS antenna housing out of the iPhone.

Benutze einen Spudger, um das schwarze Plastik-Antennengehäuse von der Rückseite wegzuhebeln.

Hebe das schwarze Plastik GPS Antennengehäuse aus dem iPhone.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.