Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 5 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Finish pulling away the back panel.
  • Finish pulling away the back panel.

  • Turn the camera to its non-grip side.

  • Remove the Phillips screw located above the strap holder.

Terminez de retirer le panneau arrière.

Tournez l'appareil photo vers son côté non adhérent.

Retirez la vis cruciforme située au-dessus du support de sangle.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.