Skip to main content

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 28 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Step 1
Gently slide the black plastic RAM pull tab out from the RAM slot. Pull the black plastic tab away from the bottom edge of the iMac to eject the module(s) on that side of the RAM bay. This may require a bit of force.
  • Gently slide the black plastic RAM pull tab out from the RAM slot.

  • Pull the black plastic tab away from the bottom edge of the iMac to eject the module(s) on that side of the RAM bay.

  • This may require a bit of force.

轻轻地将黑色塑料记忆体拉片从记忆体插槽中滑出。

将黑色塑料卡舌从iMac的底部边缘拉出,以弹出记忆体托架另一侧的模块。

这可能需要一点力。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.