Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Engels
Italiaans

Sostituzione strisce adesive batteria iPhone

Handleidingsinformatie

= Klaar = Onvolledig

   Beschrijf het specifieke gedeelte of onderdeel van deze device waar u mee bezig bent. Voorbeeld: batterij

   Maak een titel aan.

   Deze korte beschrijving van 1 of 2 zinnen verschijnt in de zoekresultaten.

   Geef achtergrondinformatie weer voordat de lezer de handleiding induikt.

   Stappen

   Stap 1

   Se la nuova batteria ha già le strisce adesive attaccate, salta al Passo 7.

   Stap 2

   Con la batteria rivolta verso l'alto (connettore della batteria sulla destra), allineare attentamente la parte esposta delle strisce adesive lungo il bordo inferiore della parte anteriore della batteria e premerle delicatamente in posizione.

   Stap 3

   Colloca la batteria rivolta verso il basso su una superficie piana.

   Stap 4

   Usando la punta del dito, fai scorrere delicatamente le strisce adesive sul bordo inferiore della batteria, verso la parte posteriore.

   Stap 5

   Appoggia le strisce di piatto e lasciale aderire al retro della batteria.

   Stap 6

   Usa le dita o un panno per premere saldamente le strisce in posizione sul retro della batteria.

   Stap 7

   Rimuovi con cura la parte di pellicola rimasta, esponendo completamente le strisce adesive.

   Stap 8

   Senza lasciar cadere la batteria, abbassa il connettore nell'iPhone e allinealo alla presa sulla scheda logica.

   Stap 9

   Posiziona con attenzione la batteria e inseriscila nell'iPhone.

   Stap 10

   Quando la batteria è posizionata correttamente, inserisicila nell'iPhone e premila saldamente in posizione, consentendo alle strisce adesive di aderire al case posteriore.

   Stap 11

   Assicurati di scollegare nuovamente la batteria prima di rimontare il tuo iPhone.

   Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.