Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Step 4
Lift the hold switch free from its housing on the rear panel. Don't remove the hold switch completely at this time, because it is connected to the same cable as the headphone jack.
  • Lift the hold switch free from its housing on the rear panel. Don't remove the hold switch completely at this time, because it is connected to the same cable as the headphone jack.

Hebe den Sperrschalter aus seiner Fassung im Rückpanel heraus. Entferne den Sperrschalter jetzt noch nicht ganz, da er am gleichen Kabel wie die Kopfhörerbuchse angeschlossen ist.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.