Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2 vertalen

Stap 2
Remove the left speaker by pulling it slightly away from the side of the upper case, and out from under the aluminum tab blocking it in. Remove the left speaker by pulling it slightly away from the side of the upper case, and out from under the aluminum tab blocking it in.
  • Remove the left speaker by pulling it slightly away from the side of the upper case, and out from under the aluminum tab blocking it in.

Remueve el altavoz izquierdo tirando ligeramente hacia afuera del lado de la caja superior y fuera desde abajo de la pestaña de aluminio que lo bloquea.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.