Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 7 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 13
Pull the display data cable straight out of its socket on the logic board. Do not lift up on the display data cable, as its socket is very fragile. Pull the cable parallel to the face of the logic board. Do not touch the contacts on the data connector or its socket with your fingers or any tools, as you may deposit oils or damage the pins.
  • Pull the display data cable straight out of its socket on the logic board.

  • Do not lift up on the display data cable, as its socket is very fragile. Pull the cable parallel to the face of the logic board.

  • Do not touch the contacts on the data connector or its socket with your fingers or any tools, as you may deposit oils or damage the pins.

  • Gently bend the display data cable toward the display hinge, to expose the screws on the MagSafe 2 board.

Trek de schermdatakabel in een rechte beweging uit het contact op het logic board.

Til de schermdatakabel in geen geval omhoog, aangezien het contact erg kwetsbaar is. Trek de kabel parallel aan het oppervlak van het logic board.

Raak de contacten op de data-aansluiting of op het contact niet aan met je vingers noch met je tools, aangezien je hiermee oliën kunt achterlaten of de pinnen kunt beschadigen.

Buig de schermdatakabel richting de schermscharnieren om de schroeven op het MagSafe 2-bord bloot te leggen.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.