Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 7 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 4
Remove the following six screws securing the logic board assembly to the upper case.
  • Remove the following six screws securing the logic board assembly to the upper case.

  • One 3.8 mm T5 Torx screw

  • Two 5.7 mm T5 Torx screws

  • One 5.6 mm T5 Torx screw (this one is silver and has a taller head than the others)

  • One 2.6 mm T5 Torx screw

  • One 3.2 mm T5 Torx screw

  • On reassembly, start all six screws but do not tighten any of them. Move the logic board around until all of the screws are centered in their holes and the ports are lined up with their openings in the side of the upper case. Then tighten all of the screws.

Verwijder de volgende zes schroeven die de logic board module aan de bovenste behuizing bevestigen.

Eén 3.8 mm lange T5 Torx-schroef

Twee 5.7 mm lange T5 Torx-schroeven

Eén 5.6 mm lange T5 Torx-schroef (deze is zilver en heeft een grotere kop dan de andere)

Eén 2.6 mm lange T5 Torx-schroef

Eén 3.2 mm lange T5 Torx-schroef

Zet, bij het weer in elkaar zetten van het toestel, eerst alle schroeven op hun plek maar draai deze nog niet vast. Beweeg het logic board op z'n plek totdat alle schroeven in de juiste gaten vallen en de poorten overeenkomen met de openingen aan de zijkant van de bovenste behuizing. Draai dan pas alle schroeven strak vast.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.