Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 8 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands

Stap 1 vertalen

Stap 1
Use a T5 Torx driver to remove the following three screws securing the right fan to the logic board:
  • Use a T5 Torx driver to remove the following three screws securing the right fan to the logic board:

  • One 5.0 mm screw with a 2.0 mm long shoulder

  • One 4.0 mm screw with a wide head

  • One 4.4 mm screw

Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de volgende drie schroeven, die de rechter ventilator aan het logic board bevestigen, los te draaien:

Eén 5.0 mm lange schroef met een 2.0 mm lange schouder.

Eén 4.0 mm lange schroef met een brede kop.

Eén 4.4 mm lange schroef.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.