Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 9 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 2
Remove the left connector cover. Use the flat end of a spudger to pry the left end of the I/O board cable up from its socket on the logic board.
  • Remove the left connector cover.

  • Use the flat end of a spudger to pry the left end of the I/O board cable up from its socket on the logic board.

Verwijder de linkse cover.

Gebruik het platte einde van een spudger om het linkereind van de I/O-bordkabel uit het contact op het logic board omhoog te duwen.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.