Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 10 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands

Stap 4 vertalen

Stap 4
Use your fingers to pull the AirPort/Camera cables up off the fan. The cables are adhered to the fan, so peel them up carefully to avoid damaging them. Carefully de-route the cables from the plastic cable guide.
  • Use your fingers to pull the AirPort/Camera cables up off the fan.

  • The cables are adhered to the fan, so peel them up carefully to avoid damaging them.

  • Carefully de-route the cables from the plastic cable guide.

  • On reassembly, there should be enough adhesive still on these cables to stick them back down to the fan.

Gebruik je vingers om de AirPort-/Camerakabels van de ventilator af te trekken.

De kabels zijn aan de ventilator vastgemaakt. Je zult deze dus voorzichtig van de ventilator af moeten trekken om te voorkomen dat ze beschadigd raken.

Trek de kabels ook op voorzichtige wijze uit de plastic kabelgoot.

Bij het weer in elkaar zetten zou je gebruik moeten kunnen maken van de lijm die nog steeds op de kabel zit om de kabels weer her te bevestigen.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.