Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 7 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands

Stap 4 vertalen

Stap 4
Lift the fan and push it gently towards the back edge of the MacBook to free the fan cable from its socket. The fan cable may be adhered to the logic board—to avoid tearing the cable, gently peel it up while lifting the fan.
  • Lift the fan and push it gently towards the back edge of the MacBook to free the fan cable from its socket.

  • The fan cable may be adhered to the logic board—to avoid tearing the cable, gently peel it up while lifting the fan.

  • Remove the fan.

Til de ventilator omhoog en duw deze voorzichtig richting de achterkant van de MacBook om de ventilatorkabel uit het contact te bevrijden.

De ventilatorkabel kan aan het logic board bevestigd zijn—om te voorkomen dat je de kabel beschadigt, moet je deze rustig lostrekken tijdens het optillen van de ventilator.

Verwijder de ventilator.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.