Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 20 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands

Stap 1 vertalen

Stap 1
Remove the following P5 pentalobe screws securing the lower case to the MacBook Pro:
  • Remove the following P5 pentalobe screws securing the lower case to the MacBook Pro:

  • Eight 3.1 mm

  • Two 2.3 mm

Verwijder de volgende P5-pentalobe schroeven die de onderste behuizing aan de MacBook Pro bevestigen:

Acht 3.1 mm lange schroeven

Twee 2.3 mm lange schroeven

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.