Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands

Stap 4 vertalen

Stap 4
Pull back the front-facing camera to access the earpiece speaker. Remove the earpiece speaker.
  • Pull back the front-facing camera to access the earpiece speaker.

  • Remove the earpiece speaker.

  • Be careful not to touch the golden contacts as you remove and replace the speaker. Oil from your skin can interfere with the contacts and interrupt the connection. If you accidentally touch them with your skin, wipe them off with a little isopropyl alcohol (rubbing alcohol) before reinstalling them.

Trek de naar voren gerichte camera naar achteren om jezelf zo toegang te verschaffen tot de oorstukspeaker.

Verwijder de oorstukspeaker.

Wees voorzichtig en zorg ervoor dat je de gouden contacten bij het verwijderen en vervangen van de speaker niet aanraakt. De olie van je huid kan op de contacten komen en zo de connectie blokkeren. Als je ze toch per ongeluk aanraakt, veeg ze dan schoon met wat isopropyl alcohol ("rubbing alcohol") voordat je alles terugzet.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.