Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 9 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3
Remove the right connector cover. Use the flat end of a spudger to pry the right end of the I/O board cable up from its socket on the logic board.
  • Remove the right connector cover.

  • Use the flat end of a spudger to pry the right end of the I/O board cable up from its socket on the logic board.

Rimuovi la copertura del connettore destro.

Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare dal suo zoccolino sulla scheda logica l'estremità destra del cavo della scheda I/O.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.