Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Lift the lower edge of the home button bracket until it clears the small peg on the right side. Slide the bracket out from under the EMI shield to remove it. Slide the bracket out from under the EMI shield to remove it.
  • Lift the lower edge of the home button bracket until it clears the small peg on the right side.

  • Slide the bracket out from under the EMI shield to remove it.

ホームボタンブラケット下側の端を持ち上げて、右側に留められた小さな留めネジを取り外します。

EMIシールドの下からブラケットをスライドして取り出します。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.