Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 26 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Before disassembling your iPhone, discharge the battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.
  • Before disassembling your iPhone, discharge the battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.

  • Power off your iPhone before beginning disassembly.

  • Remove the two 3.4 mm P2 Pentalobe screws on the bottom edge of the iPhone, next to the Lightning connector.

Bevor du mit dem Ausbau beginnst, entlade den Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann Feuer fangen oder explodieren, wenn er aus Versehen beschädigt wird.

Schalte das iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.

Entferne die beiden 3,4 mm P2 Pentalobe Schrauben an der Unterseite des iPhones neben dem Lightning-Anschluss.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.