Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 23 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3
Use a spudger or a clean fingernail to disconnect the front camera flex cable by prying it straight up from its socket on the logic board. Use a spudger or a clean fingernail to disconnect the front camera flex cable by prying it straight up from its socket on the logic board.
  • Use a spudger or a clean fingernail to disconnect the front camera flex cable by prying it straight up from its socket on the logic board.

Usa uno spudger oppure un'unghia pulita per disconnettere il cavo flessibile della fotocamera anteriore facendo leva verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda logica.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.