Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 25 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Remove two Phillips screws securing the battery connector bracket, of the following lengths:
  • Remove two Phillips screws securing the battery connector bracket, of the following lengths:

  • One 2.9 mm screw

  • One 2.2 mm screw

  • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your iPhone.

卸下电池排线固定架上的2颗十字 #00 螺丝。

1颗2.9 mm螺丝

1颗2.2 mm螺丝

在整个维修过程中,请确保每颗螺丝都在你的视线范围之内,并确保其准确地回到了原来的位置,以免损坏iPhone。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.