Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 5
Use the edge of a plastic opening tool to peel up the edge of the large strip of tape securing the speaker assembly to the rear panel.
  • Use the edge of a plastic opening tool to peel up the edge of the large strip of tape securing the speaker assembly to the rear panel.

  • Use your fingers to peel the strip of tape off the speaker assembly.

Vertaling hier toevoegen

Vertaling hier toevoegen

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.