Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 4
Peel the dock connector cable off the speaker cable.
  • Peel the dock connector cable off the speaker cable.

  • Be sure the small rings of EMI foam remain stuck to the dock connector cable.

スピーカーケーブルからドックコネクタケーブルを剥がします。

ドックコネクタケーブルにEMIフォームの小リングが貼られたままになっているか確認してください。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.