Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Stap 10 vertalen

Stap 10
Remove the Lightning connector assembly. If your replacement part did not come with a headphone jack gasket, use tweezers to remove the gasket from the old part and transfer it to the replacement part. Before re-installation, use a spudger to scour any remaining adhesive residue from the rear case. You can use high concentration isopropyl alcohol to help with the process.
  • Remove the Lightning connector assembly.

  • If your replacement part did not come with a headphone jack gasket, use tweezers to remove the gasket from the old part and transfer it to the replacement part.

  • Before re-installation, use a spudger to scour any remaining adhesive residue from the rear case. You can use high concentration isopropyl alcohol to help with the process.

卸下 Lightning 接口组件。

如果你的更换部件未附带耳机插孔垫圈,请使用镊子从旧部件中取出垫圈并将其转移到新的更换部件。

在重新安装之前,请使用撬棒清理后壳中剩余的残留物。你可以使用高浓度异丙醇来帮助完成该过程。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.