Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Stap 10 vertalen

Stap 10
Remove the Lightning connector assembly. If your replacement part did not come with a headphone jack gasket, use tweezers to remove the gasket from the old part and transfer it to the replacement part. Before re-installation, use a spudger to scour any remaining adhesive residue from the rear case. You can use high concentration isopropyl alcohol to help with the process.
  • Remove the Lightning connector assembly.

  • If your replacement part did not come with a headphone jack gasket, use tweezers to remove the gasket from the old part and transfer it to the replacement part.

  • Before re-installation, use a spudger to scour any remaining adhesive residue from the rear case. You can use high concentration isopropyl alcohol to help with the process.

Lightningコネクタアセンブリを取り出します。

交換用パーツにヘッドホンジャック用のガスケットが付いていない場合は、ピンセットを使って、古いパーツからガスケットを取り出して、交換用パーツに移植してください。

再インストールの前に、スパッジャーを使ってリアケースから残りの接着剤を綺麗に除去します。高濃度のイソプロピルアルコールを使ってください。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.