Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 12 vertalen

Stap 12
Use the edge of a plastic opening tool to pry the Wi-Fi antenna connector up from its socket on the logic board.
  • Use the edge of a plastic opening tool to pry the Wi-Fi antenna connector up from its socket on the logic board.

  • Remove the logic board from the iPad 2.

プラスチック製開口ツールの先端を使って、ロジックボード上のソケットからWi-Fiアンテナコネクタを持ち上げます。

iPad 2からロジックボードを取り外します。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.