Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 4
Pry the speaker cable connector straight up from its socket on the logic board.
  • Pry the speaker cable connector straight up from its socket on the logic board.

  • Be careful to pry only the connector, not the socket on the logic board, or you may destroy the socket.

ロジックボード上のソケットからスピーカーケーブルコネクタをまっすぐ持ち上げます。

ロジックボード上のソケットではなく、コネクタのみを持ち上げてください。そうしないと、ソケットを破壊する恐れがあります。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.