Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Remove the LCD assembly from the rear panel assembly.
  • Remove the LCD assembly from the rear panel assembly.

リアパネルアセンブリからLCDアセンブリを取り外します。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.