Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Use a plastic opening tool to lift the display data cable lock upwards. Pull the display data cable out of its socket. Be careful not pull the connector upward as you disconnect it from its socket.
  • Use a plastic opening tool to lift the display data cable lock upwards.

  • Pull the display data cable out of its socket.

  • Be careful not pull the connector upward as you disconnect it from its socket.

プラスチック製開口ツールを使って、ディスプレイデータケーブルのロックを持ち上げます。

ソケットからディスプレイデータケーブルを引き抜きます。

ソケットからケーブルの接続を外すとき、コネクタを引き上げないようご注意ください。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.