Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 5 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3
Use the edge of a plastic opening tool to flip up the metal retaining clip securing the display data cable to its socket on the logic board.
  • Use the edge of a plastic opening tool to flip up the metal retaining clip securing the display data cable to its socket on the logic board.

プラスチックの開口ツールを使って、ディスプレイデータケーブルをロジックボード上のソケットに固定している、メタル製クリップをこじ開けます。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.