Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Engels
Nederlands
Stap 12
The MagSafe board is now free of all connections and can be deteached freely from the logic board.
  • The MagSafe board is now free of all connections and can be deteached freely from the logic board.

  • Using your fingers, pull out the MagSafe board.

Vertaling hier toevoegen

Vertaling hier toevoegen

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.