Ga door naar hoofdinhoud

Stap 1 vertalen

Stap 1
ATTENTION, ATTENTION !!! You will lose all your data. Be sure that you have backup.
  • ATTENTION, ATTENTION !!! You will lose all your data. Be sure that you have backup.

  • Open iTunes.

  • Enter the phone in DFU mode and connect it to the PC.

请注意,请注意!!!您会失去所有个人数据。请确保您已经做好了备份。

打开iTunes。

将手机进入DFU模式并连接电脑。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.