Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 3
Remove the following 3 screws:
  • Remove the following 3 screws:

  • Two 7.5 mm Phillips from either end of the left I/O frame.

  • One 9 mm Phillips from the middle of the left I/O frame.

  • In some models, all three of these screws may be 7.5 mm.

  • Remove the small black plastic spacer at the bottom of the left I/O frame.

  • Some models such as the Early 2008 may not have a removable spacer at this location.

Vertaling hier toevoegen

Vertaling hier toevoegen

Vertaling hier toevoegen

Vertaling hier toevoegen

Vertaling hier toevoegen

Vertaling hier toevoegen

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.