Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Engels
Nederlands

Stap 14 vertalen

Stap 14
Fairphone 2 Repairability Score: 10 out of 10 (10 is easiest to repair) The LCD and cover glass are fused, simplifying removal, but significantly increasing the cost of replacement.
  • Fairphone 2 Repairability Score: 10 out of 10 (10 is easiest to repair)

  • The LCD and cover glass are fused, simplifying removal, but significantly increasing the cost of replacement.

  • The most commonly failing components, battery and display, can be replaced without tools.

  • Internal modules are secured with Phillips #0 screws and simple spring connectors.

  • Individual modules can be opened, and many components can be individually replaced.

  • All buttons and cables are easily accessible. Spring contacts allow for future upgrades and easy component swaps.

  • In addition to the in-phone icons and instructions, the Fairphone 2 will ship with repair documentation built-in.

  • Full disclosure: we are receiving funding to co-author the Fairphone’s repair manual as part of the European Commission's initiatives to improve collaboration between the repair industry and manufacturers.

De Fairphone 2 verdient 10 van de 10 punten op onze repareerbaarheidsschaal (10 is het gemakkelijkst te repareren)

De LCD en het glazen scherm zijn samengevoegd, wat het verwijderen vergemakkelijkt maar vervanging aanzienlijk duurder maakt.

De onderdelen die het meest vervangen moeten worden, het scherm en de batterij, kunnen worden vervangen zonder het gebruik van tools.

Interne modules zijn bevestigd met Phillips #0 schroeven en simpele veeraansluitingen.

Individuele modules kunnen worden geopend en veel onderdelen kunnen individueel en los van elkaar worden vervangen.

Alle knoppen en kabels zijn makkelijk toegankelijk. Veercontacten zorgen ervoor dat toekomstige upgrades mogelijk zijn en onderdelen makkelijk kunnen worden vervangen.

Naast de in de telefoon aangebrachte informatieve icoontjes en instructies wordt de Fairphone 2 ook nog eens geleverd met ingebouwde reparatie-informatie.

Voor de openheid van zaken: we worden gesponsord om de reparatiehandleidingen van Fairphone mee te schrijven als onderdeel van het initiatief van de Europese Commissie om de samenwerking tussen de reparatie-industrie en producenten te verbeteren.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.