Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Engels
Nederlands
Stap 5
FIRST remove the two screws securing the top cover to the PS4. Removing the top cover will be easier if you follow these steps in order: 1) Grab underneath of the top cover near the power button. 2) Pull up...you will hear it click or snap as you pull up.
Remove Top Cover
  • FIRST remove the two screws securing the top cover to the PS4. Removing the top cover will be easier if you follow these steps in order:

  • 1) Grab underneath of the top cover near the power button.

  • 2) Pull up...you will hear it click or snap as you pull up.

  • 3) Move your hand over to the opposite side of the top cover and pull up here as well.

  • 4) After puling up both sides of the top cover it should now slide back and off of the PS4.

  • We now have our first view of the inside of the CUH 1200. The first thing we notice is that the motherboard is much, much smaller and the APU clamp has been completely redesigned. The inside of this model is completely different than previous models.

Verwijder als eerst de twee schroeven die de bovenste cover aan de PS4 bevestigen. Het verwijderen van de bovenste cover zal veel gemakkelijker zijn als je de volgende vier stappen in de juiste volgorde volgt:

1) Pak de bovenste cover aan de onderkant, bij de aan-/uitknop, vast.

2) Trek de bovenste cover omhoog... je zult deze horen klikken bij het omhoog trekken.

3) Verplaats je hand naar de tegenoverliggende kant van de bovenste cover en trek de cover ook hier omhoog.

4) Nadat je beide zijden van de bovenste cover omhoog hebt getrokken, zou deze nu naar achteren en van de PS4 af moeten schuiven.m

En zo werpen we onze eerste blik op de binnenkant van de PS4 CUH 1200. Het eerst dat ons opvalt is dat het moederbord veel, veel kleiner is en dat dat APU-klem volledig opnieuw is ontworpen. De binnenkant van dit model is helemaal anders dan die van de vorige modellen.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.