Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 22 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 8
Remove the 2 mm Phillips #00 screw securing the optical drive.
  • Remove the 2 mm Phillips #00 screw securing the optical drive.

  • The Bluetooth cable may be covering the screw. If so, carefully push it aside. You may need to unscrew the cable clip to free the cable enough.

Rimuovere la vite con testa a croce da 2 mm che fissa l'unità ottica.

Il cavo Bluetooth potrebbe coprire la vite, pertanto spostarlo di lato con attenzione prima di iniziare a svitare.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.