Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 22 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 4
Disconnect the newly revealed display data cable. If there is no pull-tab on the top of the connector, it may be helpful to use a spudger to disconnect this connector.
  • Disconnect the newly revealed display data cable. If there is no pull-tab on the top of the connector, it may be helpful to use a spudger to disconnect this connector.

Scollegare il cavo dati del display appena esposto. Se non sono presenti linguette da tirare nella parte superiore del connettore, potrebbe essere utile adoperare un inseritore per scollegare il connettore.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.