Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 22 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3
Disconnect the orange optical drive ribbon cable from the logic board. This cable can also be disconnected by prying straight up using a spudger.
  • Disconnect the orange optical drive ribbon cable from the logic board. This cable can also be disconnected by prying straight up using a spudger.

Scollegare il cavo piatto arancione dell'unità ottica dalla scheda logica. È possibile scollegare il cavo anche estraendolo mediante un inseritore.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.