Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 43 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2 vertalen

Stap 2
Rotate the L-shaped memory cover so it clears the battery compartment opening and lift it up and out of the computer.
  • Rotate the L-shaped memory cover so it clears the battery compartment opening and lift it up and out of the computer.

Ruotare il coperchio della memoria a forma di L affinché liberi l'apertura dello scomparto della batteria e rimuoverlo dal computer.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.