Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 19 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 8
Grab the plastic pull tab secured to the display data cable lock and rotate it toward the DC-In side of the computer. Pull the display data cable straight out of its socket on the logic board. Do not lift up on the display data cable, as its socket is very fragile. Pull the cable parallel to the face of the logic board.
  • Grab the plastic pull tab secured to the display data cable lock and rotate it toward the DC-In side of the computer.

  • Pull the display data cable straight out of its socket on the logic board.

  • Do not lift up on the display data cable, as its socket is very fragile. Pull the cable parallel to the face of the logic board.

ディスプレイデータケーブルロックに留められたプラスチック製のプルタブを掴み、コンピューターの DC-In側に向かって回します。

ロジックボード上のソケットからディスプレイデータケーブルを持ち上げます。

ディスプレイデータケーブルを持ち上げないでください。このソケットはとても壊れやすいです。ケーブルをロジックボードの表面に対して平行に引っ張ります。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.