Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 19 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 8
Grab the plastic pull tab secured to the display data cable lock and rotate it toward the DC-In side of the computer. Pull the display data cable straight out of its socket on the logic board. Do not lift up on the display data cable, as its socket is very fragile. Pull the cable parallel to the face of the logic board.
  • Grab the plastic pull tab secured to the display data cable lock and rotate it toward the DC-In side of the computer.

  • Pull the display data cable straight out of its socket on the logic board.

  • Do not lift up on the display data cable, as its socket is very fragile. Pull the cable parallel to the face of the logic board.

Sujeta la lengüeta de plástico que esta sujeta al bloqueo del cable de datos de la pantalla y gírala hacia el lado de entrada de DC del equipo.

Tira del cable de dato de la pantalla para sacarlo de su zócalo en la placa lógica.

No levantes el cable de datos de la pantalla, ya que su zócalo es muy frágil. Tira del cable paralelo a la cara de la placa lógica.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.