Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 19 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 8
Grab the plastic pull tab secured to the display data cable lock and rotate it toward the DC-In side of the computer. Pull the display data cable straight out of its socket on the logic board. Do not lift up on the display data cable, as its socket is very fragile. Pull the cable parallel to the face of the logic board.
  • Grab the plastic pull tab secured to the display data cable lock and rotate it toward the DC-In side of the computer.

  • Pull the display data cable straight out of its socket on the logic board.

  • Do not lift up on the display data cable, as its socket is very fragile. Pull the cable parallel to the face of the logic board.

Fasse die Plastikzuglasche auf dem Sicherungsbügel des Displaydatenkabels an und drehe ihn in Richtung des DC-in Anschlusses des Computers.

Ziehe das Displaydatenkabel gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board.

Ziehe das Kabel nicht nach oben, denn sein Sockel ist sehr empfindlich. Ziehe das Kabel parallel zur Oberfläche der Platine.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.