Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 19 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 7
Use the flat end of a spudger to pry the sleep sensor/battery indicator connector up from its socket on the logic board.
  • Use the flat end of a spudger to pry the sleep sensor/battery indicator connector up from its socket on the logic board.

使用撬棒平头的一端把睡眠感应器/电池指示接口从支架中撬出来。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.