Skip to main content

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 19 handleidingen die deze stap bevatten.

Step 6
Use the tip of a spudger or your fingernail to flip up the retaining flap on the keyboard backlight ribbon cable ZIF socket. Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself. Pull the keyboard backlight ribbon cable out of its socket.
  • Use the tip of a spudger or your fingernail to flip up the retaining flap on the keyboard backlight ribbon cable ZIF socket.

  • Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself.

  • Pull the keyboard backlight ribbon cable out of its socket.

Usa la punta de un spudger o de tu uña para voltear la solapa de retención en el zócalo del cable plano de contraluz del teclado ZIF.

Asegúrate de que estás empujando hacia arriba en la solapa de retención con bisagras, no la toma en sí.

Extrae el cable de la cinta de contraluz del teclado de su receptáculo.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.