Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 19 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 5
If present, remove the small strip of black tape covering the keyboard backlight cable socket.
  • If present, remove the small strip of black tape covering the keyboard backlight cable socket.

如果有小条的黑胶带,把它从键盘的背光电线支架里移除。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.