Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 19 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 4
Use your fingernail to flip up the retaining flap on the keyboard ribbon cable ZIF socket. Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself. Use the tip of a spudger to pull the keyboard ribbon cable out of its socket.
  • Use your fingernail to flip up the retaining flap on the keyboard ribbon cable ZIF socket.

  • Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself.

  • Use the tip of a spudger to pull the keyboard ribbon cable out of its socket.

  • The cable may be difficult to insert. If you are having trouble, temporarily attach a piece of tape to the cable to help you guide the cable into the socket.

指の爪を使って、キーボードリボンケーブルのZIFソケット上にある固定フラップを引き上げます。

丁番型の固定フラップのみを引き上げます。ソケット自体には接触しないでください。

スパッジャーの先端を使って、ソケットからキーボードリボンケーブルを持ち上げます。

ケーブルを挿入しにくいかもしれません。作業が難しい場合は、一時的にテープをケーブルに貼り付けて、ソケットに挿入しやすくします。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.