Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 23 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Remove two Phillips screws securing the battery connector bracket to the logic board, of the following lengths:
  • Remove two Phillips screws securing the battery connector bracket to the logic board, of the following lengths:

  • One 2.9 mm screw

  • One 2.3 mm screw

  • Throughout this guide, keep careful track of your screws so that each one goes back where it came from during reassembly. Installing a screw in the wrong place can cause permanent damage.

卸下电池排线固定架上的2颗Phillips #00 螺丝。

1颗2.9 mm螺丝

1颗2.3 mm螺丝

在按照指南操作的同時,請仔細看顧所有的螺絲,並確保每一顆螺絲都能歸回原位。將任一螺絲裝置在錯誤的位置,都可能導致永久性毀損

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.