Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 4 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 7 vertalen

Stap 7
Use the flat end of a spudger to lift the speaker assembly out of its housing. Remove the speaker assembly. Remove the speaker assembly.
  • Use the flat end of a spudger to lift the speaker assembly out of its housing.

  • Remove the speaker assembly.

使用撬棒平头那端, 将扬声器组从手机中轻轻抬起。

卸下扬声器组件。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.