Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 4 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 7 vertalen

Stap 7
Use the flat end of a spudger to lift the speaker assembly out of its housing. Remove the speaker assembly. Remove the speaker assembly.
  • Use the flat end of a spudger to lift the speaker assembly out of its housing.

  • Remove the speaker assembly.

スパッジャーの平面側先端を使って、ケースからスピーカーアセンブリを引き上げます。

スピーカーアセンブリを取り出します。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.