Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 4 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 7 vertalen

Stap 7
Use the flat end of a spudger to lift the speaker assembly out of its housing. Remove the speaker assembly. Remove the speaker assembly.
  • Use the flat end of a spudger to lift the speaker assembly out of its housing.

  • Remove the speaker assembly.

Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il gruppo altoparlante dal suo alloggiamento.

Rimuovi il gruppo altoparlante.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.